Tag: skatte

Results

  • Nederlag fra en svunden tid

    Gruppen begyndte at undersøge krypten i Elyf Serin, for at finde ud af at den var inficeret med kæmpe edderkopper og spøgelser. De aggressive spøgelser forsøgte at skræmme gruppen væk, men i stedet for blev de blot sendt tilbage til deres efterliv. …