Broder Gregor

Broder Gregor Bersk, Bibliotekar i De Helliges Tempel

Description:

Alder:
65 år
Race:
Menneske
Erhverv:
Præst af Chauntea og bibliotekar i De Helliges Tempel
Kendetegn:
Meget distræt
Snakker tit med sig selv
Enorm stor viden og ved hvor man kan finde alt i hele biblioteket

Bio:

Broder Gregor

Crystals and Caverns Sunny_Kzar_Mora Sunny_Kzar_Mora