Crystals and Caverns

Stjernen og Stjerneskæret

Et møde med en anden verden

Gruppen var stødt ind i Krumhorn (eller Krumhorn stødte ind i gruppen, med hornene), og forklaret sig for den skeptiske satyr om hvad de foretog i Dryadeskoven. Satyren var meget vogtet overfor dem, men siden de hverken var udøde eller blights, blev Krumhorn mere rolig. Gruppen fik at vide fra Krumhorn at blights for et par måneder siden var dukket op og overvældet lunde og træer og slagtet flere af fefolket og så forsvundet til et område af skoven, som feer åbenbart ikke kunne betræde. Krumhorn vidste ikke hvad eller hvem der kunne stå bag det. Han ville dog gerne lede gruppen til nogen som han mente kunne hjælpe gruppen. Nogen han kaldte Tvillingerne, og nævnte mere specifikt Silme. En ærkefe der herskede over områderne sammen med sin søster Elen.

Krumhorn ledte gruppen gennem Dryadeskovene til et sted hvor de ville kunne komme til at møde Tvillingerne. Gruppen holdte sig til skyggerne, og skjult i underskoven kom de gennem Dryadeskovens fare, uden at provokere kamp med hvad en der lurede mellem træerne. Fremme ved en lund opfordrede Krumhorn gruppen til at skynde sig at kravle ind under en træstamme. Hvad gruppen mødte på den anden side tog mælet fra de fleste fra gruppen.

Som de kom ind på den anden side så de et land i et evigt tusmørke. Træer med de smukkeste gyldne blade, jorden dækket af de smukkeste blomster og sankt hans orme der fløj rundt mellem træerne med deres svage lys og glimtede. Krumhorn virkede roligere overfor gruppen og bød dem velkommen til Feywild, hvor Silme og Elen herskede.

De vandrede gennem Feywilds smukke skove for pludselig at blive overfaldet af nogle skrækkelige uhyre. Gruppen blev presset af uhyrenes unaturlige skræmmende fremtoning. Med hjælp fra Krumhorn formåede gruppen dog at bekæmpe disse uhyre som Nimuë genkendte som Meenlocks. Fevæsner der opstod på steder der oplevede voldsom frygt. Krumhorn brød sig ikke om at Meenlocks skulle være opstået her, hvilket betød at det stod meget værre til end han havde regnet med. Satyren, nu noget mere årvågen, ledte gruppen videre til Silmes palads.

Gruppen blev ledt ind til Silme, hvor det viste sig at hendes søster Elen også var tilstede. Gruppen ville høre om Silme og Elen kunne fortælle mere om hvad der var sket i Dryadeskovene, men de fortalte ikke mere til gruppen end det Krumhorn allerede havde fortalt dem. De ville dog gerne hjælpe, hvis gruppen gjorde dem en tjeneste. Mod nord levede en kæmpe, som havde skabt problemer. Tvillingerne ville stille deres hjælp til rådighed, hvis gruppen bragte kæmpens hjerte.

Comments

Sunny_Kzar_Mora Sunny_Kzar_Mora

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.